Το Κέντρο Διάγνωσης και Θεραπείας Διαταραχών Η Παρέμβαση με έδρα στην Καρδίτσα παρέχει ένα εύρος υπηρεσιών αξιολόγησης, θεραπείας και αντιμετώπισης των διαταραχών λόγου – ομιλίας – φωνής (λογοθεραπεία), κίνησης, συμπεριφοράς και μάθησης σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, σε εφήβους και σε ενήλικες. Το Κέντρο είναι στελεχωμένο με επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων.
 
 1. Λογοθεραπεία
 2. Εργοθεραπεία
 3. Ειδική Αγωγή
 4. Ψυχοθεραπεία (ατομική  & ομαδική)
 5. Συμβουλευτική - Υποστηρικτική Θεραπεία
 6. Επαγγελματικός Προσανατολισμός
 7. Θεραπευτική ιππασία - Θεραπευτική κολύμβηση
 
 
Το Κέντρο Η Παρέμβαση προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες έγκαιρης αξιολόγησης, συστηματικής θεραπείας και ταχείας αντιμετώπισης των διαταραχών λόγου, ομιλίας, φωνής, κίνησης, συμπεριφοράς και μάθησης σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, σε εφήβους και σε ενήλικες με:
α
 • Διαταραχές ομιλίας, λόγου, φωνής
 • Τραυλισμό
 • Δυσαρθρία
 • Εφηβοφωνία
 • Ρινολαλία
 • Σχιστίες
 • Βαρηκοΐα – κώφωση
 • Μαθησιακές δυσκολίες / Δυσλεξία
 • Αναπτυξιακές διαταραχές
 • Υπερκινητικότητα / Ελλειμματική προσοχή
 • Νοητική υστέρηση
 • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (Αυτισμός, Asperger)
 • Αισθητηριακές δυσλειτουργίες
 • Νευρολογικές παθήσεις / Εγκεφαλική παράλυση
 • Διαταραχές συμπεριφοράς
 • Αφασίες (απώλεια ή έκπτωση των προληπτικών ή εκφραστικών γλωσσικών δεξιοτήτων η οποία είναι αποτέλεσμα μιας μορφής εγκεφαλικής βλάβης).

Πότε θεωρούμε πως ένα άτομο εμφανίζει:
Διαταραχές Λόγου
Συνήθως μετά την ηλικία του ενός έτους αρχίζει η εξέλιξη του λόγου. Μέχρι την ηλικία των 5 ετών θα πρέπει να προσέξουμε στον λόγο του παιδιού τα εξής:
 • Λανθασμένη προφορά φωνήματος
 • Ανεπαρκής προσφορά φωνήματος
 • Διαταραχές στον ρυθμό και την αναπνοή
 • Άρνηση ομιλίας
 • Παλινδρόμηση λόγου
 • Μη ανταπόκριση σε ερεθίσματα ήχου
Είναι πολύ σημαντικό για έναν ενήλικα που παρουσιάζει απώλεια ή έκπτωση στον λόγο και την επικοινωνία του να του δίνεται η ευκαιρία να επανακτήσει τις ικανότητές του.
 
Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής
Όταν δυσκολεύεται:
 • Να εμπλακεί και να ολοκληρώσει μια δραστηριότητα
 • Να ακολουθήσει τις προφορικές οδηγίες
 • Να παίξει ομαδικά
 • Να περιμένει και να ακολουθεί τη σειρά του
 • Να οργανώνει τον εαυτό του στα σχολικά καθήκοντα
 • Να διατηρήσει την προσοχή του σε μια δραστηριότητα, ή ένα παιχνίδι ώστε να το ολοκληρώσει
 • Να ανταποκριθεί σε προφορικό κάλεσμα που του απευθύνεται
 • Να αφαιρείται, να ξεχνά προσωπικά του αντικείμενα συνεχώς
 • Να διασπάται η προσοχή του από οποιοδήποτε περιβαλλοντικό ερέθισμα
 • Να δίνει την εντύπωση ότι αφαιρείται συνέχεια ή χαζεύει

Υπερκινητικότητα
Όταν: Ως προς την κίνηση:
 • Τρέχει, πηδά, πέφτει πολλές φορές χωρίς σκοπό
 • Η ζωηράδα του το οδηγεί συχνά σε παρακινδυνευμένες πράξεις και παιχνίδια χωρίς να αναλογίζεται τις πιθανές συνέπειες
 • Είναι αδέξιο και δυσκολεύεται να συνδυάσει τις κινήσεις του στο χώρο
 
Ως προς τη συμπεριφορά:
 • Είναι ανυπόμονο και παρορμητικό
 • Θέλει πάντα να γίνεται το δικό του
 • Συχνά αποσύρεται, απομονώνεται επειδή δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στην εκτέλεση – οργάνωση δομημένων δραστηριοτήτων. Πολλές φορές αντιμιλά με αποτέλεσμα να γίνεται αγενές, ανυπάκουο και ανυπόμονο, για να προκαλέσει την προσοχή
 • Εκνευρίζεται πολύ εύκολα και λέει ψέματα με αποτέλεσμα τα παιδιά να αποφεύγουν τη συντροφιά του
 • Αδιαφορεί για τις συνέπειες της συμπεριφοράς του, τόσο σε σχέση με τους άλλους όσο και με το ίδιο, με αποτέλεσμα να ενεργεί μόνο με βάση τις επιθυμίες του
 • Η συμπεριφορά του είναι συχνά προκλητική
Εφαρμογή σύγχρονων διαγνωστικών test και εξειδικευμένων μεθόδων για κάθε διαταραχή.
 
Μαθησιακές Δυσκολίες
Όταν: Για προσχολική ηλικία
 • Ηλ. 3 ετών: Δυσκολεύεται να πιάσει την μπάλα, όταν του την πετάξουν, δυσκολεύεται να πηδήξει, να κάνει κουτσό και να παίξει με παιχνίδια που απαιτούν χειρισμούς (περιορισμένη κινητική ανάπτυξη)
 • Ηλ. 4 ετών: Δυσκολεύεται στη χρήση της γλώσσας για επικοινωνία, έχει περιορισμένο λεξιλόγιο, ο λόγος του δεν γίνεται κατανοητός από τους άλλους (διαταραχές του προφορικού λόγου)
 • Ηλ. 5 ετών: Δυσκολεύεται να μετρήσει ως το 10, να κατονομάσει βασικά χρώματα και αντικείμενα του περιβάλλοντός του, να συναρμολογήσει απλά παζλ. (Τα παιδιά στην προσχολική ηλικία παρουσιάζουν συχνά υπερκινησία και διάσπαση της προσοχής, άσχετα με την ύπαρξη μαθησιακών δυσκολιών).
 
Για σχολική ηλικία:
Με την έναρξη της φοίτησης στο σχολείο και στα 2 – 3 πρώτα χρόνια τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες αποτυχαίνουν στην ανάγνωση, τη γραφή, τα μαθηματικά και καμιά φορά και σε άλλα μαθήματα.
Χαρακτηρίζονται από διάσπαση της προσοχής και δυσχέρεια συγκέντρωσης, περιορισμένες κινητικές δεξιότητες που εκδηλώνονται έντονα στο γράψιμο. Στα επόμενα χρόνια με τις αυξανόμενες απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος, εμφανίζονται δυσκολίες και σε άλλους γνωσιακούς τομείς (π.χ. ιστορία και γεωγραφία). Επίσης, συναισθηματικές διαταραχές ως συνέπεια της μακρόχρονης βίωσης της αποτυχίας σε σύγκριση με τους συμμαθητές. Συχνά προβλήματα σχέσεων με τα άλλα παιδιά και διαταρακτική συμπεριφορά.
 
Δυσλεξία
Όταν:
 • Υπάρχει ασυμφωνία  μεταξύ της νοητικής ικανότητας του ατόμου και της αναγνωστικής ορθογραφικής επίδοσής του
 • Το δυσλεξικό παιδί αντιμετωπίζει έντονες δυσκολίες στην επεξεργασία των συμβόλων της γραπτής γλώσσας
 • Η ανάγνωσή του διαφέρει ποιοτικά και ποσοτικά από αυτή του κανονικού αναγνώστη
 • Η αναγνωστική ορθογραφική καθυστέρησή του δεν αποτελεί μέρος μια γενικότερης μαθησιακής καθυστέρησης
Σφαιρική παρακολούθηση των ατόμων σε ατομική βάση και σε επίπεδο ομάδας από όλους τους ειδικούς επιστήμονες του Κέντρου

Άλλες υπηρεσίες:
 • Παιδοψυχιατρική εκτίμηση – παρακολούθηση
 • Μελετητήριο: Παρέμβαση, υποστήριξη μαθητών δημοτικού
 • Το Μελετητήριο Παρέμβαση είναι ένας χώρος μελέτης & μάθησης που προσαρμόζεται στις απαιτήσεις & τις ανάγκες του παιδιού σας παρέχοντας:

      α) Εξατομικευμένη διδασκαλία ή/και ολιγομελή τμήματα

      β) Σύγχρονες πολυαισθητηριακές μεθόδους

      γ) Παρέμβαση μέσω πλούσιας υλικοτεχνικής υποδομής

      δ) Δυνατότητα υποστήριξης του παιδιού από ποικίλες ειδικότητες, όπως λογοθεραπευτή, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, εργοθεραπευτή κλπ εφόσον χρειαστεί και ζητηθεί από τον γονέα.
 • Ομάδες κοινωνικοποίησης
 • Θεραπευτική κολύμβηση, θεραπευτική ιππασία

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Το Κέντρο μας αποτελεί έναν πλήρως οργανωμένο φορέα που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες έγκαιρης αξιολόγησης, συστηματικής θεραπείας και ταχείας αντιμετώπισης των διαταραχών λόγου - ομιλίας - φωνής (λογοθεραπεία), κίνησης, συμπεριφοράς και μάθησης σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, σε εφήβους και σε ενήλικες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Είμαστε παντού για εσάς και το παιδί σας. Θα μας βρείτε στα παρακάτω παραρτήματα..

Καρδίτσα, Κουμουνδούρου 13, ΤΚ 43100

Τρίκαλα, Απόλλωνος 16, ΤΚ 42100

  Φάρσαλα, Αχιλλέως 9, ΤΚ 40300

Παλαμάς, Γρ. Λαμπράκη 34 (Έναντι Κέντρου Υγείας), ΤΚ 43200

Μουζάκι Καρδίτσας, Περιφεριακή οδός Μουζακίου, ΤΚ 43060

Λάρισα, Ηπείρου 76, ΤΚ 41222